wyścig luksemburg

Wyścig do dna jest pochodną wolnego rynku mediów, którego jedyną miarą jest zysk. Liczą się kliki, oglądalność, odsłony, kupione egzemplarze, bo już prawie nikt nie rozlicza za treść tylko za powodzenie wśród reklamodawców.

Książka ukazuje się przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg