przez infrastrukturalnych

Przez setki lat śmiałkowie wypuszczający się na morza i oceany obawiali się krakena, olbrzymiego stwora podobnego do ośmiornicy, który miał rzekomo chwytać i zatapiać statki.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
obsługa operatorów alternatywnych w zakresie zamówień i zapytań;
przygotowywanie dokumentów w zakresie procesu dostarczania usług infrastrukturalnych;
przygotowywanie raportów i prezentacji wraz z rekomendacjami i komentarzami w zakresie realizowanych zadań;
nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu dostarczania usług infrastrukturalnych w obszarze usługi infrastrukturalnych