na marino

Na 122 kilometrach prowadzących przez 55 tuneli i po 196 mostach: Albula / Linia Bernina Kolei Retyckich jest arcydziełem inżynierii.

Niektóre z nich, kiedy umiera ich matka, przestają jeść i także umierają. Z głodu. Jak silna jest ta więź? Czy możemy powiedzieć, że one postrzegają siebie jako część grupy bardziej niż jako jednostki? Wiele na to wskazuje. A wiemy, że mają też samoświadomość. Orki bez problemu zdają test lustra – mówi prof. Marino