przewróciłeś językiem

przewróciłeś ścianę zasuń statki nie patrz na świat językiem