rośliny strachem

Rośliny – np. kawowiec i cytrusy – częstują pszczoły nektarem z dodatkiem kofeiny. Ponieważ alkaloid poprawia pamięć owadów, w ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo, że wrócą one do kwiatów tego samego rodzaju i zbierając pokarm, pomogą gospodarzowi w rozprowadzaniu pyłku.

Badacze przeprowadzili analizę treści ponad 5 milionów książek, znajdujących się w internetowych bazach danych, wykorzystując w tym celu program, który zazwyczaj służy do badania nastrojów panujących w społeczeństwie na podstawie wypowiedzi na portalach internetowych.

Okazało się, że od lat 60. systematycznie zmniejsza się liczba emocjonalnych zwrotów, opisujących uczucia złości, wstrętu, radości, smutku i zaskoczenia, wykorzystywanych w utworach. Obserwuje się z kolei wzrost wyrażeń powiązanych ze strachem