00:09:13,607 –> 00:09:18,078

pawel_FILAS_filasofia

00:09:13,607 –> 00:09:18,078

gdzie my jesteśmy?
u siebie w przenośni