przede błysk

Przede wszystkim należy wiedzieć, że Polacy pochodzą z rodu Jafeta, syna Noego. Ów Jafet, wśród licznych spłodzonych przez siebie synów, miał również jednego imieniem Jawan, którego Polacy zwą Iwan. Jawan zrodził Philirę, Philira zrodził Alana, Alan zrodził Anchizesa, Anchizes zrodził Eneasza, Eneasz zrodził Askaniusza, Askaniusz zrodził Pamfiliusza, Pamfiliusz zrodził Reasilwę, Reasilwa zrodził Alanusa, Alanus – który jako pierwszy przybył do Europy – zrodził Negnona, Negnon zaś zrodził czterech synów, z których pierworodnym był Wandal, od którego wywodzą się Wandalici, zwani obecnie Polakami.

Zrozumienie nie następuje w czasie, nigdy nie przychodzi z czasem. Zrozumienie nie powstaje stopniowo przez powolne, cierpliwe gromadzenie wiedzy. Albo jest teraz, albo w ogóle go nie ma. Zrozumienie nie jest swojskim doznaniem – to niszczycielski błysk