prorosyjski chłopców

prorosyjski rebeliant gra w piłkę na moście brooklińskim podczas śnieżycy i chwyta się nagich chłopców