00:05:29,287 –> 00:05:32,643

pawel_FILAS_filasofia

00:05:29,287 –> 00:05:32,643

pocałuj mnie
liść to niebo postrzelone