posolimy mnie

posolimy
męża
siekierą
łąka
do
podparcia
krzesłem
przebiegło
zapięcie
we
mnie