00:01:27,807 –> 00:01:29,035

pawel_FILAS_filasofia

00:01:27,807 –> 00:01:29,035

lubię kiedy ręcznik zsuwa się na podłogę