podczas XVI

Podczas obchodu swojego rewiru w Karyntii na południu Austrii miejscowy łowczy Carl Gressel natknął się na grupę Włochów. Na widok austriackiego urzędnika Włosi skręcili natychmiast w boczną ścieżkę, usiłując jak najszybciej oddalić się z tego miejsca. Zachowanie mężczyzn wydało się Gresslowi podejrzane, tym bardziej, że z plecaka jednego z nich rozlegało się głośne kumkanie.

Jak mówił bł. Jan Paweł II przy okazji wejścia w życie konwencji przeciw minom przeciwpiechotnym, broń ta uniemożliwia ludziom kroczyć wspólnie po drogach życia bez lęku przed zasadzkami zniszczenia i śmierci – przypomniał Benedykt XVI