00:01:48,327 –> 00:01:50,124

pawel_FILAS_filasofia

00:01:50,767 –> 00:01:52,564

przepraszam którędy na pocztę