00:08:36,327 –> 00:08:40,081

pawel_FILAS_filasofia

00:08:36,327 –> 00:08:40,081

lubię kiedy ojciec pochyla się nad zwłokami syna i płacze