pewnego putina

Pewnego dnia na miejsce testów przybył Nikola Tesla. Obejrzał silnik, po czym udał się do pobliskiego sklepu, gdzie zakupił dwanaście lamp elektronowych, trochę kabli i oporników. Zmontowane w tajemniczy układ komponenty zapakował do małego pudełka, z którego wystawała jedynie antena i dwa krótkie kable.

Trzy członkinie zespołu: 22-letnia Nadieżda Tołokonnikowa, 29-letnia Jekatierina Samucewicz i 24-letnia Maria Alochina wtargnęły 21 lutego do Soboru Chrystusa Zbawiciela, najważniejszej świątyni prawosławnej w Rosji. Naciągnęły kolorowe kominiarki, rozstawiły przed ołtarzem aparaturę nagłaśniającą i wykonały utwór „Modlitwa punkowa”, w której prosiły Bogurodzicę o przepędzenie Władimira Putina