00:01:01,047 –> 00:01:02,958

pawel_FILAS_filasofia

00:01:01,047 –> 00:01:02,958

lubię kiedy tak na mnie patrzysz