00:01:34,047 –> 00:01:35,116

pawel_FILAS_filasofia

00:01:35,767 –> 00:01:37,280

pukałem nie otwierałaś