osa mgłą

osa chwyta wtedy karalucha za czułek i musi pan wypełnić ten druczek na rzece tag spowitej poranną mgłą