00:08:59,767 –> 00:09:00,677

pawel_FILAS_filasofia

00:08:59,767 –> 00:09:00,677

bo nie zadaje się pytań tylko rozrywa odpowiedź