odmrożone koniach

odmrożone waginy barwiono jodyną żeby czas płynął szerzej i słowa piosenek często opowiadają o koniach