odcinek 8

Rower nie ma długiej historii – zaczyna się ona w drugim dziesięcioleciu XIX wieku, kiedy to Karl Drais, wynalazca niemiecki, zaprezentował Laufmachine, czyli „maszynę do biegania”, ochrzczoną od jego nazwiska draisienne, draisine, a w polskiej wersji też drezyną (dreziną) lub drezynką. Urządzenie nazywano także wózkiem biegowym, rzadziej określano francuskim célérifère, tzn. „pędnik”, bo można na nim było prędko jeździć (célérité -„prędkość”- fère od łac.ferre –„przemieszczać się)”. Szybko zresztą wyraz ten został wyparty przez inne francuskie słowo – vélocipède o analogicznej budowie, z członem véloci-z łac.velox,velocis –„szybkość” (por. fr.vélocité).

W ruinach kryje się jeszcze Wehrwolf i sowieccy maruderzy. Harcerze wygwizdują Bieruta, który przyjeżdża na propagandowy zlot młodzieży „Trzymamy straż nad Odrą”. Akowcy organizują skok na kasę komunikacji miejskiej. Żydzi czekają na statki, które zabiorą ich na Bliski Wschód.