odcinek 20

Chmara – stado owadów (w myślistwie stado jeleni, łosi, żubrów i danieli)
Rój – stado latających owadów społecznych lub rzadziej duża grupa małych ptaków
Klucz – stado ptaków wędrownych lecących w szyku
Ławica – stado ryb i czasam innych zwierząt wodnych
Wataha – stado wilków, psów, likaonów, jenotów lub dzików
Trzoda – stado świń i bydła
Kolonia – zwierzęta osiadłe, np. stado bobrów, nietoperzy, pingwinów, mrówek, termitów, bakterii, ukwiałów, koralowców
Tabun – stado dzikich koni, dropi i dzikich gęsi
Gromada – stado zwierząt lądowych, w których łatwo jest odróżnić poszczególne osobniki
Grupa – dowolne stado zwierząt
Litwa – stado kawek
Naród – polacy

Pielgrzymka jest podróżą łączącą w doskonałą jedność aspekty materialne i duchowe. Wspólnie przebyta droga staje się mozolnym aktem pokuty i nadzieją zbawienia.

Nil ma wiele źródeł.