00:06:05,207 –> 00:06:08,165

pawel_FILAS_filasofia

00:06:05,207 –> 00:06:08,165

wszystko się wyjaśni po czasie nikomu