nigdy

Naprawdę istnieje tylko nigdzie i atomy. Reszta to mniemiania. I nigdy.