następnie językiem

następnie grupa zamaskowanych mężczyzn zaczęła obrzucać głowę kobiety kamieniami nie patrz na świat językiem