aby rannych

Aby mieć obraz, jak działają oddziaływania silne, wyobraźmy sobie dwa kwarki połączone struną. Gdy znajdują się one blisko siebie, struna zwisa luźno i kwarki wydają się nie doznawać żadnej siły; jeśli jednak zaczyna się oddalać od siebie, naprężona struna nie dopuści do ich rozdzielenia.

Do 717 wzrosła liczba pielgrzymów stratowanych w czwartek na śmierć podczas dorocznej pielgrzymki do Mekki (hadżdżu) – poinformowała saudyjska obrona cywilna. Co najmniej 850 osób zostało rannych