kropka

Kropka (z ang. dot stroke, koreańskie: jeom, japońskie: ten, mandaryńskie: dian), to najprostsza kreska we wschodnioazjatyckich systemach zapisu. Pomimo swojej nazwy kropka nie musi być kropką, wyglądem może przypominać kreskę!

Jak wynika z powyższego, brzoza została przełamana na wysokości ok. 666 cm, licząc od poziomu podłoża, a nie jak wcześniej podano omyłkowo ok. 770 cm. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie przeprasza za błędne podanie danych, będące niezamierzonym efektem oczywistej omyłki rachunkowej.

Należy mieć przy tym na uwadze, że drzewo zostało przełamane w sposób nieregularny oraz że rośnie na podłożu, które utrudnia precyzyjny pomiar.