myślniki samicy

Myślniki stosowane przez Heideggera, często w jego rękopisach nie do odróżnienia od kropek i przecinków albo używane zamiast nich, zostały w niektórych miejscach zamienione, aby tekst był bardziej zrozumiały.

Po wykarmieniu młodych matka pająków Stegodyphus lineatus sama staje się posiłkiem swojego potomstwa. Co ciekawe, tkanki uchyłków jelita środkowego zaczynają się rozkładać jeszcze przed wylęgiem. Proces ten maksymalizuje „potencjał odżywczy” samicy