00:05:36,127 –> 00:05:37,401

pawel_FILAS_filasofia

00:05:36,127 –> 00:05:37,401

pomyślałem statek czekał ale był z mydła