muzyka grypę

Muzyka sprawia, że męskie twarze wydają się bardziej atrakcyjne.

Influenza. Tak w Bombaju nazywają grypę