mówił innych

Mówił ponadto, że wedle prawdziwego sądu rozumu wszystko jest we wszystkim i przez wszystko, że w chlebie jest mięso, a w jarzynach jest chleb i w każdym innym ciele poprzez niedostrzegalne pory przenikają w formie pary cząstki wszystkich innych.