skrzydło ≈em

masło się stara
moknie dziewczęca drużyna
mój los jest jedną z bilionów bezimiennych bakterii kucajacych w jelicie
mamy czas i nic z więcej
masz imię – jesteś fikcją