według napisał

Według Modelu Podtrzymywania Znaczenia (ang. Meaning Maintenance Model), skonstruowanego przez Heine, Proulx i Vohs, człowiek odnajduje sens poprzez kojarzenie ze sobą różnych elementów. Dzięki temu zdarzenia stają się dla niego przewidywalne.

Bardzo mi się podoba ta książka. Chciałabym spotkać Mickiewicza, i żeby powiedział na jakiej podstawie te książkę napisał