00:04:40,887 –> 00:04:42,684

pawel_FILAS_filasofia

00:04:40,887 –> 00:04:42,684

po naszej babci była wielką damą zmarła młodo