00:06:48,567 –> 00:06:49,841

pawel_FILAS_filasofia

00:06:50,647 –> 00:06:52,524

co to za utwór? pole min