w potomstwo

W Antarktyce występuje ukwiał Edwardsiella andrillae, który bardzo, ale to bardzo lubi lód. Do tego stopnia, że cały się w nim zakotwicza, a w wodzie znajduje się tylko wieniec czułków. To jedyne zwierzę morskie, które się tak zachowuje, w dodatku nikt nie wie, jak udaje mu się przeżyć.

Mało tego – panna z brzuszkiem miała większe szanse na znalezienie męża. Tak było na przykład u Wotiaków, fińskiego ludu zamieszkującego tereny między Kamą i Wiatką, czy u afrykańskiego plemienia Dowayów. Dawało to gwarancję, że kobieta jest płodna i wyda kolejne potomstwo