ma rzeczywistości

ma myśl
ma głos bez dźwięku
ma świat bez rzeczywistości