w prędkością

W diecezji tarnowskiej – najbardziej religijnym regionie kraju, gdzie jest najwięcej powołań, 70% wiernych chodzi na niedzielną mszę św., a 24% przyjmuje komunię św. – kapłani najczęściej odbierają sobie życie. Do ostatniego samobójstwa doszło pod koniec kwietnia. Duchowny, który się powiesił, był wikarym w Starym Sączu. Miał 31 lat. Kapłani, którzy targnęli się na życie w poprzednich latach, byli wikariuszami i proboszczami o różnym stażu kapłańskim, najstarszy miał 60 lat, najmłodszy 31. Czterech się powiesiło (na plebanii lub w kościele), dwóch przedawkowało lekarstwa, jeden rzucił się z okna.

Na Xu i Mao Sun z Beihang University wykorzystali model matematyczny, by przeanalizować lot trzmieli przy różnych prędkościach. Okazało się, że owady te są niestabilne w czasie zawisania i ruchu z niewielką szybkością oraz neutralne lub słabo stabilne przy wyprawach odbywanych ze średnią i dużą prędkością