00:08:42,967 –> 00:08:44,798

pawel_FILAS_filasofia

00:08:42,967 –> 00:08:44,798

albo wyślemy sobie przez wieki zyskamy los