00:02:55,127 –> 00:02:56,037

pawel_FILAS_filasofia

00:02:55,127 –> 00:02:56,037

uważaj mam łaskotki