do c

Do spektakularnego samobójstwa doszło we wtorek po południu w jednym z najsłynniejszych na całym świecie kościele – katedrze Notre Dame. Mężczyzna strzelił sobie w usta z pistoletu na oczach setek przebywających wówczas w świątyni osób. Z zabytkowego budynku ewakuowano tłumnie zebranych turystów, a kościół zamknięto.

Obserwacje kur, które prowadzono na przestrzeni 20 lat pokazały, że mają one zdolność logicznego myślenia i planowania. W swoim badaniu zatytułowanym „Inteligentne kury” prof. Nicol tłumaczy, że kury potrafią odróżniać cyfry od 1 do 5 i rozumować logicznie, że jeśli A jest większe od B i B jest większe od C to A jest większe od C