00:03:24,847 –> 00:03:26,644

pawel_FILAS_filasofia

00:03:24,847 –> 00:03:26,644

podczas wojny grałem w kulki