krowy obszar

Krowy stoją na łąkach. Szosą można przesunąć samochody. To kraj.
Kraj to obszar.