00:02:43,167 –> 00:02:45,840

pawel_FILAS_filasofia

00:02:43,167 –> 00:02:45,840

jak się nazywa ta noc klara