kiedy środka

kiedy otworzy się nawias z prawej strony, nie wiem cofa się do środka