kiedy słów

Kiedy się dowiedziałem, że New York Times zamieścił w końcu informację o zagładzie Żydów na 16. stronie, podczas gdy na pierwszej była informacja o tym, że jakiś polityk oddał swoje trampki do składu gumy, to się wściekłem. Fakt, że jestem Żydem, że czuję się Żydem, pewnie jeszcze tę wściekłość spotęgował. Choć ja tej wściekłości nie okazuję, staram się nawet zrozumieć tę drugą stronę. Szef NYT też był Żydem.

Za pomocą tańca porozumiewają się pszczoły. Zakreślają koła bądź linie podłużne, poprzeczne informując inne osobniki np. odległości, w jakiej znajduje się pokarm. Zadziwiające jest to, jak małe stworzenia rozmawiają pomimo braku narządów do komunikacji werbalnej. Człowiekowi zapewne trudno byłoby odnaleźć się w świecie bez słów