każde pisarz

Każde z oczu porusza się inaczej, w zależności od ruchów głowy. Szczegółowa analiza pola widzenia oczu wykazała, że szczury nie składają obu obrazów w jeden, tak jak robi to człowiek. Co więcej, jedno z oczu bez przerwy obserwuje przestrzeń nad zwierzęciem.

Kronos to surowe, pełne powtórzeń i skrótów, notatki, które z literaturą tyle tylko mają wspólnego, że ich autorem jest pisarz