jeśli wyjechał

jeśli po przekrojeniu wędlina błyszczy się i mieni kolorami tęczy stał w oknie a mówili że wyjechał