jeśli australii

Jeśli ludzie wierzą, że oni lub ktoś inny ma na coś wpływ, czas wydaje się płynąć szybciej.

Po wojnie Władysława wyszła za Ajzyka Wierzbickiego, a Jan poślubił Nechę Wierzbicką. Następnie wszyscy zamieszkali w Australii