jerozolima

Jerozolima
Izrael

Rodzice Muhammada Musallama, przetrzymywanego przez ISIS jako podejrzanego o szpiegostwo.